Information REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OCEN I KOMENTARZY

 • Opinia może zostać zablokowana w przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:
  • treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię
  • treści sprzecznych z prawem
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe
  • treści reklamowych
  • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku organizatora imprezy turystycznej
  • linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych
 • Opinia wystawiana przy prezentacji konkretnego hotelu, powinna dotyczyć właśnie tego hotelu. Opinie o obiektach sąsiednich nie będą publikowane.
 • Portal BellaToscana.pl może skontaktować się z osobą wystawiającą opinię, jeśli treść wystawionej opinii jest wątpliwa merytorycznie lub narusza postanowienia regulaminu. W przypadku braku odpowiedzi ze strony autora w przeciągu 3 dni, opinia zostanie zablokowana.
 • Opinie skrajne będące wynikiem indywidualnych odczuć osoby, a nie rzetelną informacją dla innych turystów będą blokowane.
 • Opinie w rażący sposób odbiegające pod wzgędem merytorycznym od pozostałych opinii wystawionych przez Internautów, mogą zostać zablokowane, jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
 • Osoby publikują swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Internetowy BellaToscana.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Redakcja serwisu BellaToscana.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych opinii. Ponadto opinie, które zawierają treści, o których mowa w punkcie 2 regulaminu oraz opinie, które uległy przedawnieniu mogą być stopniowo usuwane.

[ ZAMKNIJ OKNO ]