Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się informacjami dzięki którym będziemy mogli pozostać w kontakcie.

Informujemy, iż Agencja Turystyczna BELLA TOSCANA Rafał Knop , ul. Sienkiewicza 72, 34-300 Żywiec, będąca właścicielem serwisów bellatoscana.pl, wyjazdytematyczne.bellatoscana.pl przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Dane te były pozyskane na podstawie zapisu do listy mailingowej.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Agencja Turystyczna BELLA TOSCANA Rafał Knop , ul. Sienkiewicza 72, 34-300 Żywiec, NIP 5531490287, BELLA TOSCANA posiada aktualny wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Wojewody Ślaskiego pod numerem: 727 . Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem lub na email: agencja@bellatoscana.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem lub email: agencja@bellatoscana.pl
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
-W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu, sprostowania, usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
b. ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Nie musicie Państwo podejmować żadnych działań i mamy nadzieję, iż w dalszym ciągu pozostaniemy w kontakcie. Osoby chcące wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości od nas mogą to zrobić wysyłając informację na pocztę email: agencja@bellatoscana.pl


BELLA TOSCANA ®

Wpisz kod oferty np.: TOSAGR042_218
lub miasto np.: Siena