UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
  
 
Proponujemy Państwu następujące Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA TRAVEL:

 
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TRAVEL
dwa warianty: STANDARD lub SUPER.

1.) Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:

- koszty leczenia,
-
następstwa nieszczęśliwych wypadków,
-
bagaż podróżny.

2.) Ubezpieczenie w wariancie SUPER obejmuje:

- koszty leczenia,
-
następstwa nieszczęśliwych wypadków,
-
bagaż podróżny
-
odpowiedzialność cywilną.

Sumy ubezpieczenia wynoszą:

- w przypadku kosztów leczenia - od 10.000 EUR lub 20.000 EUR,
-
w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.000 zł lub 16.000 zł,
-
w przypadku bagażu podróżnego - 800 zł lub 1.800 zł,
-
w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 100.000 EUR. 

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BIZNES TRAVEL 


Często wyjeżdżasz za granicę? Podróżujesz w sprawach służbowych lub prywatnych? Zdarza Ci się zaginięcie bagażu lub opóźniony samolot?


Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL zagwarantuje Ci pomoc oraz poczucie bezpieczeństwa w tych i w wielu innych sytuacjach i zdarzeniach losowych. Ubezpieczenie zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy, dostępne jest w dwóch formach:

- w formie imiennej,
- w formie bezimiennej (z tzw. limitem osobodni).

Pakiety w obydwu formach ubezpieczenia obejmują: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub koszty leczenia, bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną.

Sumy ubezpieczenia wynoszą przy ubezpieczeniu:

- kosztów leczenia - 15.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 60.000 EUR,
- przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.000 zł, 30.000 zł,
- przy ubezpieczeniu bagażu podróżnego 5.000 zł,
- przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 100.000 EUR.

Klient ma do wyboru trzy warianty ubezpieczenia: STANDARD, SUPER, SUPER VIP, różniące się zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

 


 

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA SKI

to pakiet ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ratownictwa, sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna na terenie całego świata.

Suma ubezpieczenia stanowiąca odpowiedzialność z tytułu kosztów ratownictwa wynosi:

- na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - 2.000 zł,
- na terenie pozostałych państw świata - 3.000 EUR.

Suma ubezpieczenia sprzętu sportowego wynosi:

- sprzęt narciarski i snowboard - 2.500 zł,
- sprzęt windsurfingowy - 3.000 zł.

Istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego ponad sumę określoną w taryfie.

Sumy gwarancyjne przy odpowiedzialności cywilnej wynoszą:

- za szkody rzeczowe - 2.500 EUR,
- za szkody osobowe - 5.000 EUR. 

Ubezpieczenie Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej

 
W życiu zdarzają się również sytuacje, kiedy na skutek niezależnych od Ciebie okoliczności, nie możesz wyjechać na wycieczkę, za którą już zapłaciłeś lub musisz z niej zrezygnować w trakcie jej trwania. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oferuje Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, które obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Koszt wykupienia Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej to około 2,5% całej wartości imprezy turystycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego, np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci najbliższego członka jego rodziny, czy np. szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne.

Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł.

 
              
 Szegółowe oferty ubezpieczeń przygotujemy na życzenie klienta.
         

Wpisz kod oferty np.: TOSAGR042_218
lub miasto np.: Siena